Tilmelding af oplæg til årsmødet / Call for papers

Der indkaldes indlæg til Dansk Filosofisk Selskabs Årsmøde 2019, på UCL i Vejle 28 februar -2 marts. Årsmødet er et arrangement for Medlemmer af Selskabet, filosoffer, filosofistuderende og intereserede iøvrigt. 

Der indkaldes til foredrag og  sessioner.

Temaet for årets møde er Subjektivitet i individer og grupper og de internationale keynotespeakere er dette år Achim Stephan, Helena de Preester og Dan Zahavi.

Tilmelding af sessioner og foredrag forgår ved at sende en e-mail til Peter Hertel-Storm på plst@ucl.dk. Tilmelding til årsmødet åbner medio november, her på hjemmesiden.

Foreløbigt program

 

Flere sessioner er på vej

 

Format:

Præsentationer er typisk af 45min varighed, inkl. spørgsmål og diskussion

Sessioner består typisk af minimum 3 foredrag.

 

Deadlines:

Ved tilmelding af fordrag skal opgives navn på fordragsholder samt titel på foredraget. Fristen for tilmelding af foredrag er fredag den 8 februar 2019. Endvidere skal der senest 22 februar indsendes et kort abstract på maks en halv normalside til brug i programmet.

Ved tilmelding af sessioner skal oplyses navn på tovholder, sessionens titel. Fristen for tilmelding af sessioner er fredag den 11. januar 2019. For de i sessionerne indeholdte foredrag gælder deadlines for foredrag iøvrigt som beskrevet ovenfor.