Event Map/kort

Her finder du stedet hvor de forskellige sessioner bliver holdt. Lokalerne er markeret med gul firkant på kortet og der henvises til programoversigten for at se hvilket lokale de forskellige sessioner afholdes i. Kortene er henholdsvist over stueplan og tredje sal. 

 

On this page you can find a map over the places the differences sessions are. Refer to the program to see the different sessions and which room they are in. The maps are Groundfloor and Third floor

Stueplan/Ground Floor

Tredje sal/Third Floor